Aanvragen van mentorschap

Omdat het over persoonlijke zaken gaat is het belangrijk dat er een klik is tussen de mentor en de persoon waarvoor het aangevraagd wordt. Een kennismaking is dan ook de eerste stap. We stellen, zo mogelijk samen, het aanvangsplan van mentorschap op waarin afspraken vastgelegd worden.  Er is ook contact met de zorgverleners om tot een duidelijk beeld te komen waar er ondersteuning nodig is en waarom mentorschap gewenst wordt.

De aanvraag wordt gedaan en de men wordt voorbereid op de zitting van de rechtbank.

De griffiekosten moeten aan de rechtbank voldaan worden na indienen van de aanvraag. Hiervoor krijgt men een nota van de rechtbank.

Soms wordt de aanvraag door  de instelling gedaan, ook dan is een kennismaking om te zien of het klikt belangrijk.

Soms wordt de vraag rechtstreeks aan mij gesteld door de rechtbank.  Er is dan geen tijd voor een kennismaking, de rechtbank denkt dan dat ik de juiste mentor voor deze persoon ben.