Kennismaking

Wendy Frehé van der Linden(1954)

Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren.

Als begeleidster ben ik gestart op Bronlaak, een antroposofische instelling voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. De gelijkwaardigheid in de omgang met de bewoners en de uitgedragen visie paste me als een jas.

Vervolgens heb ik gewerkt als verpleegkundige, klachtenfunctionaris en consulent cliëntenservice. Aansluitend heb ik gewerkt als hoofd cliëntenservice, het adviseren van de directie over de wet- en regelgeving van de AWBZ (de huidige WLZ)  was een van mijn taken. De contacten met en het belang van de bewoners zijn in mijn werk altijd de drijfveer geweest.

Na 16 jaar ervaring in de zorg, wilde ik mijn kennis en vaardigheden ten dienste stellen van mensen die een mentor nodig hebben en ben gestart met professioneel mentorschap.

Mijn sterke kanten zijn het -out of the box- denken en het inleven in en verbinden van mensen.

Omdat ik bekend ben met de (on)mogelijkheden van een instelling en door mijn kennis van de WLZ/WMO , kan ik niet alleen voor de cliënt maar ook voor de instelling de juiste gesprekspartner zijn.