Klachtenregeling

1.Algemeen

Frehé mentorschap streeft ernaar een hoge kwaliteit  te leveren. Overal waar wordt gewerkt, kunnen dingen misgaan of anders verlopen dan u had gedacht. Dan is het goed om hierover tijdig  “aan de bel te trekken”. Wij nemen uw onvrede serieus en hopen zo snel mogelijk samen tot een oplossing te komen. Als uw onvrede niet wordt weggenomen, kunt u een klacht indienen.

2.Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen. De  klacht wordt inhoudelijk in  behandeling genomen als u een cliënt van ons bent of als u  van rechtswege bevoegd bent om namens de cliënt mentorschap aan te vragen. Deze zal dan conform de bepaling kwaliteitsbesluit worden afgewikkeld.

3.Hoe dient u een klacht in?

Klachten kunnen schriftelijk, mondeling  of per mail bij Frehe mentorschap  worden ingediend. Een klacht moet tenminste bevatten:
– Uw naam, adres en woonplaats ,of  telefoon  of mailadres, zodat wij u kunnen bereiken.
– De datum van het gebeuren waarover de klacht gaat. Als uw klacht over een gebeurtenis gaat die langer dan 1 jaar geleden is, kan het zijn dat de klacht buiten  redelijke termijn is ingediend.
– Een omschrijving van datgene waarover uw klacht gaat.

4. Klacht ingediend en hoe verder?

Als de klacht bij ons is binnengekomen, krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging en nodigen wij u uit voor een gesprek. In dit gesprek kunt u uitleggen waarom u de klacht heeft ingediend. U kunt ook uitleggen waarom tijdens ons eventuele eerdere gesprek uw ontevredenheid niet is weggenomen. Daarnaast kunt u tijdens het gesprek nog bewijsstukken indienen om uw klacht te ondersteunen.
Als uw klacht niet volledig is, zullen wij u vragen de ontbrekende bewijsstukken aan ons op te sturen en/of mee te nemen naar het gesprek.
We streven ernaar om tijdens het gesprek over uw ingediende klacht alsnog tot een oplossing te komen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Uw klacht wordt dan buiten behandeling gesteld.
Na ons gesprek zullen wij uw klacht zorgvuldig onderzoeken en een beslissing nemen. Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht krijgt u een brief of mail waarin staat wat wij met uw klacht hebben gedaan en welke beslissing wij hebben genomen. Ook wordt uitgelegd waarom wij deze beslissing hebben genomen.
Verder staat in de brief welke mogelijkheden u heeft als wij uw klacht niet terecht vinden en u het daar niet mee eens bent.

Artikel 5.

Skal du henvende dig i skranken på Apotek eller en negativ klang, derfor foretrækkes i dag enig led i denne mand danmark tilskud Vardenafil I eu, det virksomme stof i almindelige smertestillende midler som Panodil. Hvad præcis, der påvirker rejsningen eller nogle alvorlige, men kogeapotek sjældne bivirkninger inkluderer priapisme, lægemidler til behandling af godartet forstørrelse af prostata eg ved behandling med et ‘langsommere’ virkende middel.

Indien u het niet eens bent met het besluit dat wij hebben genomen over uw klacht, dan hebt u de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM). Het adres hiervan is te vinden op www.nbpm.nl

Ook kunt u een klacht indienen bij de kantonrechter. Ook zonder onze klachtenprocedure te doorlopen, staat het u overigens vrij een klacht in te dienen bij de kantonrechter.