Kosten

kosten-1Kosten voor mentorschap:
€ 91,98 incl. kosten, excl. BTW per maand.

Eenmalige intakekosten:
€ 519,40 incl. kosten, excl. BTW
Voor consulten zonder mentorschap:
€ 65,50 excl. kosten en BTW.
De door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) vastgestelde forfaitbedragen worden alsmede mijn uurtarief jaarlijks geïndexeerd. In geval van onvoldoende financiële draagkracht kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand.

Een gerechtelijke procedure kost geld. Voor een verzoek aan de kantonrechter betaald u een bijdrage in de kosten van de rechtspraak ; dit noemt men griffierechten. Een verzoek aan de kantonrechter kost momenteel € 114,00