Mentorschap


Waarom mentorschap?

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging behandeling en begeleiding dan kan de kantonrechter mentorschap instellen.

Het kan aangevraagd worden door de persoon zelf, de directe familie of de instelling waar men verblijft.

Familie vindt het soms prettig om als familie de contacten te mogen houden, maar niet om de soms ingewikkelde  overleggen of beslissingen te moeten nemen.

De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene  de beslissing.

De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

Meer hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl