Visie

Frehé Mentorschap gaat uit van een werkwijze waarbij de levenskwaliteit van de cliënt centraal staat. Hierbij gaat het niet alleen over materiële zaken. Het streven is dat de cliënt zich naar vol vermogen als mens kan ontplooien.

Frehé Mentorschap werkt vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat de gezonde kant van het individu met diens mogelijkheden, talenten en wensen gestimuleerd zal worden. Door het toekennen van een mentorschap blijkt dat er ook beperkingen zijn.

We nemen daarom de verantwoordelijkheid voor beslissingen die op grond van deze beperking(en) niet door de cliënt genomen kunnen worden, zodat de beperking de individuele ontwikkeling niet in de weg staat.

Frehé mentorschap is een professionele organisatie waarbij het persoonlijke contact belangrijk blijft. Het mentorschap behartigt de belangen van een cliënt, door te bemiddelen tussen zijn/haar wensen en de mogelijkheden die voorhanden zijn. Daarbij kan ook diens levensovertuiging een voornaam uitgangspunt zijn.